Week tegen de eenzaamheid

Eén op de drie 55-plussers is matig tot ernstig eenzaam. Eenzaamheid is een onderwerp dat me echt raakt, vooral omdat ik het zo ontzettend onnodig vind. Stel je voor, wanneer jij met drie mensen in een kamer zit, heeft één van hen gevoelens van eenzaamheid. Of jij natuurlijk.

Coalitie Erbij heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar voor het eerst een Week tegen Eenzaamheid werd georganiseerd, van 24 september t/m 1 oktober 2010. Het motto van deze week was “Eenzaamheid is van ons Allemaal!”. Op de eerste dag van deze week was ik aanwezig bij een Brainstormsessie, waarbij professionals van allemaal verschillende hoeken bij elkaar kwamen met als gemene deler het voorkomen van eenzaamheid. Deze sessie was bedoeld om elkaar te inspireren en stimuleren om uiteindelijk tot frisse ideeën te komen en gemotiveerd naar huis te gaan. Het was erg mooi om daar met een hele groep mensen te zitten die echt passievol over hun werk praatten en oprecht en vanuit hun hart streefden naar een oplossing. Het is erg inspirerend om van allemaal erg verschillende mensen met uiteenlopende functies te horen hoe zij met het onderwerp bezig zijn en wat ze nog graag willen bereiken. De verslagen en ontstane ideeën aan de hand van de brainstorms kun je vinden op hun site.

‘s Middags was er ook een nationaal congres met betrekking tot de aanpak van eenzaamheid. Waar de ochtend heel inspirerend en oprecht was, was het congres nog best teleurstellend. Degenen die aan het woord kwamen waren vooral mensen vanuit het bedrijfsleven, die eenzaamheid meer als een markt zagen dan als een probleem. Op zich snap ik wel dat het niet erg is dat ze er winst mee willen maken; zolang zij maar ondersteuning bieden bij het oplossen van een probleem is het mooi. Toch vond ik het middagprogramma zodanig in contrast met het ochtendprogramma dat ik me eraan stoorde. Ik geloof er zeker in dat het bedrijfsleven een belangrijke rol kan spelen in de oplossing, zeker bedrijven als KPN en IBM, die ook kwamen spreken. Wel zou het fijn zijn als ze hun houding daarbij veranderen, en oprecht interesse tonen in het onderwerp, zodat er ook meer zekerheid is dat ze dit onderwerp niet opeens laten vallen wanneer er zich een heel ander, lucratiever onderwerp voordoet!

Als laatste deel ik nog een cartoon die tijdens de brainstormsessie is getekend naar aanleiding van de ontstane ideeën en die ik erg leuk (en raak!) vond. De welbekende SMART-criteria