Casemanagement bij dementie

Momenteel hebben ruim 200.000 mensen in Nederland de diagnose dementie. Als de diagnose is gesteld, kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger professionele hulp krijgen. De mate en diversiteit van zorg neemt toe naarmate het ziekteproces vordert.

In veel gevallen blijkt er over deze zorg miscommunicatie te ontstaan tussen mantelzorgers en de zorgverleners of tussen zorgverleners onderling. Door de zorgelijke combinatie van de emotionele lasten voor mantelzorgers en de miscommunicatie rondom de zorg besloot het ministerie van VWS in 2008 om alle mensen met dementie een casemanager toe te wijzen. Een casemanager is in dit geval een deskundige op het gebied van dementie en daaraan gerelateerde zorgkwesties, die ondersteuning biedt aan zowel de persoon met dementie als de mantelzorger(s).

NIVEL en het Trimbos-instituut doen onderzoek naar de ervaringen van en met casemanagers bij dementie, en ik mag in het kader van mijn stage bij Trimbos hieraan meewerken. In een aantal zogenaamde koploperregio’s waar casemanagers worden ingezet, worden er focusgroepen gehouden met mantelzorgers en professionals rondom dementie. Het uiteindelijke doel is het beschrijven van succesfactoren en verbeterpunten van casemanagement bij dementie. Ik vind het nu al erg leerzaam, vooral omdat dementie een nieuw onderwerp voor me is. Toch voel ik me erg thuis bij het Trimbos-instituut en worden alle voor mij onbekende psychologie-termen geduldig uitgelegd. Ook het Handboek Ouderenpsychologie kwam daarbij goed van pas: is ook (juist) een aanrader voor mensen zonder een achtergrond in psychologie. Ik ben benieuwd hoeveel ik kan bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag, maar ik vind het al fijn dat ik deze kans heb gekregen, als voedingsstudent!

EDIT: Inmiddels is er een rapport verschenen, onder andere over het deel waarover mijn stage ging. Vanaf pagina 93 begint “mijn” deel en het is erg leuk om het zo terug te zien in een rapport. Hopelijk wordt er wat mee gedaan; ik ben in ieder geval helemaal overtuigd geraakt van het nut van casemanagers, maar verbeteringen zijn natuurlijk altijd nodig!