Genieten aan tafel

Uit onderzoek blijkt dat goed eten en drinken bij kan dragen aan het (langer) gezond houden van ouderen, het sneller herstellen van ziekte en aan een betere kwaliteit van leven van ouderen. Het doel van het onderzoeksproject Genieten aan tafel is het bestuderen wat investeren in eten en drinken daadwerkelijk oplevert binnen verpleeghuizen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Research (waar ik werk) en Phliss. Ikzelf zal vooral een uitvoerende rol hebben met betrekking tot de metingen die op de deelnemende verpleeghuizen zullen plaatsvinden. Er zullen verschillende zorginstellingen deelnemen aan het onderzoek. Per zorginstelling is het de bedoeling dat er twee locaties meedoen; één locatie waar daadwerkelijk de interventie zal plaatsvinden en één locatie die zal dienen als controlegroep. De groep cliënten die onderzocht zal worden, zijn de klassiek somatische cliënten in zorginstellingen (=ZZP-6 en 8).

De veranderingen die ingevoerd worden in verband met het onderzoek zullen alleen worden uitgevoerd op de locatie waar de interventie plaats vindt. Op de controlelocatie zal aan de aanwezige werkwijze dus niet veranderen. De veranderingen tijdens de interventie hebben betrekking op vier speerpunten:

  1. Het product: extra aandacht voor de kwaliteit en presentatie van de maaltijden.
  2. De omgeving: extra aandacht voor de aankleding tijdens eetmomenten en de aansluiting hiervan bij de beleving van de cliënt.
  3. De bewoner: participatie en eigen keuze van de bewoner zijn belangrijke uitgangspunten van het onderzoek.
  4. Het personeel: extra aandacht voor de sociale interactie tijdens het eten en drinken en de ondersteuning die het personeel tijdens de maaltijden geeft.