Ik doe

Activiteiten

Voed de Zorg

Deze term omvat al mijn inspanningen voor betere preventie en gezondheidszorg in Nederland. Alle onderzoeks- en onderwijsprojecten waaraan ik werk, hebben vaak met voeding en altijd met verbetering te maken. Zoals hieronder te zien is, werk ik ook aan projecten die met dementie te maken hebben. Het lijkt misschien wat vergezocht als voedingswetenschapper, maar eigenlijk is het heel logisch. Net als bij voedingsproblemen, is het ook bij de behandeling van probleemgedrag noodzakelijk om de oorzaken te achterhalen en het probleem integraal aan te pakken. Voedingsgedrag is soms net zo complex als probleemgedrag, maar een systematische analyse en proactieve aanpak kan het leven makkelijker en voorspelbaarder maken. Als je beide goed doet, is het echt geen rocket science. Maar je moet er wel de juiste energie en tijd in willen steken. Een gerecht waar alleen maar liefde in gaat is niet genoeg. Een goed gerecht ontstaat door de juiste ingrediënten en voldoende bereidingstijd. Voed jij je zorg goed?

Sinds 2017, eigenaar

Care for Nutrition

In 2017 ben ik een onderneming gestart om een plek te kunnen geven aan activiteiten buiten mijn reguliere werkzaamheden voor, zoals het geven van lezingen en onderzoeksadvies. In dit kader ben ik betrokken bij verschillende ontwikkelingen en evenementen, met name in Nederland, maar soms ook in het buitenland.

Sinds 2022, Projectleider

VITALIS

In dit onderwijsproject komt al mijn werk door de jaren heen bij elkaar: in drie jaar tijd beogen we transdisciplinair onderwijs te ontwikkelen over het integraal voorkomen van ondervoeding bij senioren. Dat gaan we doen met vijf verschillende opleidingen vanuit vijf hogescholen: Diëtetiek, Fysiotherapie, Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde. Het is een hele organische voortzetting van het werk in de Expertraad Onderwijs van de Stuurgroep Ondervoeding. Zin in!

Sinds 2022, hoofdonderzoeker

VIMP-STIP

In dit vervolgproject op het STIP-Methode-project beogen we een nationaal gecoördineerd, door koepelorganisaties breed gedragen Masterplan Methodische aanpak probleemgedrag bij dementie, dat we noodzakelijk achten voor een integrale aanpak in zorgorganisaties. Daarmee werken we toe aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, en betere bekwaamheid en werkplezier voor zorgverleners

Sinds 2021, hoofdonderzoeker Rotterdam

PLINT Ondervoeding

In dit Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen Ondervoeding wordt beoogd om de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals met betrekking tot preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen te verminderen. Dit doen we in regio Hoorn, Amstelveen en Rotterdam, binnen een vorm van buitenschools leren. Met behulp van practice development werken, leren studenten en medewerkers samen om vragen te beantwoorden en de antwoorden toe te passen.

Sinds 2018, hoofdonderzoeker

Ondervoeding in Rotterdam

In Rotterdam zijn verschillende initiatieven opgezet om een ketenaanpak van ondervoeding bij ouderen te faciliteren. Ik ondersteun hierbij de initiatiefnemers Samergo (voorheen Zorgimpuls), Diëtistencoaliatie 010 en Gemeente Rotterdam. Het uiteindelijke doel is een gezamenlijke visie op het thema ondervoeding in de lokale context te formuleren, inzicht in het lokale proces te verkrijgen, en de knelpunten en kansen van een goede samenwerking op ondervoeding te identificeren, bijvoorbeeld m.b.v. het Voedingspaspoort 010.

2018-2021, hoofdonderzoeker

STIP-Methode

Voor dit project is een nieuwe, complete aanpak van probleemgedrag bij dementie ontwikkeld, gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso/NIP: de STIP-Methode. Het doel was het optimaal implementeren van de methode om daarmee proactief en effectief probleemgedrag bij cliënten te voorkomen en behandelen. Dit deden we door te kijken naar bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van de methode.

2018-2020, projectleider

Expertraad Onderwijs

Tijdig signaleren van ondervoeding en het kunnen inzetten van een behandeling is onderdeel van de verpleegkundige zorg. Om dit onderwijsprobleem aan te pakken heeft het Kenniscentrum Ondervoeding, met steun van het ministerie van VWS, de Expertraad Onderwijs samengesteld. Hierbinnen stelden wij een plan op voor inbedding van ondervoedingsonderwijs in de hbo-verpleegkundeopleidingen. In dit kader beoogde ik dit ook specifiek voor Hogeschool Rotterdam, in ieder geval voor de opleiding Verpleegkunde, maar ook voor meer opleidingen binnen het Instituut voor Gezondheidszorg.

2017-2021, hoofdonderzoeker Nederland

NESTORE

Dit Europese onderzoek deed ik vanuit het Preventie Collectief. Technologie en ICT kunnen zorgen dat mensen fit blijven als zij ouder worden. Het succes van deze oplossingen hangt echter af van hoe de gebruiker denkt over deze technologische ontwikkelingen. Tijdens dit project wordt een innovatief, multidimensionaal, persoonlijk coaching-systeem ontwikkeld om gezond ouder worden te ondersteunen door ouderen te motiveren en gemotiveerd te houden om voor de gezondheid te zorgen. Ik coördineerde het pilotonderzoek in Nederland.

2016-2018, onderzoeker

Dementie-onderwijs

In dit project van Hogeschool Rotterdam is op een vernieuwende manier onderwijs over dementiezorg ontworpen. Het onderwijs wordt aantrekkelijker, makkelijker toegankelijk en praktijkgerichter. Het doel was zorg aan mensen met dementie, mantelzorgers en professionals meer op maat te kunnen leveren. Ik had een actieve rol in de thema’s voeding & dementie en migrantenouderen met dementie. Al het ontwikkelde onderwijs is hier terug te vinden.

2012-2016, promovendus

PRIMA Maaltijd

In mijn promotieonderzoek bij Wageningen Universiteit onderzochten we manieren die ouderen helpen hun optimale eiwitinname te realiseren. We zagen dat de gebruikte eiwitverrijkte voedingsmiddelen goed aansluiten bij de voorkeuren van ouderen en dat ze de eiwitinname daadwerkelijk verhogen. Tegelijkertijd zagen we dat er meer bewustwording rondom ondervoeding bij ouderen nodig is. Hiernaast is een goede uitvoering door middel van interdisciplinaire samenwerking essentieel.

2011-2012, onderzoeker

Genieten aan tafel

In dit onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research beoogden we de maaltijdbeleving van verpleeghuiscliënten te optimaliseren, met als doel om eetlust, voedingsstatus, functionele status en kwaliteit van leven te verbeteren en zo zorgkosten te verminderen. Het eindrapport beschrijft dat het lukte om de eetlust te verhogen en een stabieler gewicht te behalen, maar langetermijneffecten op functionele status en kwaliteit van leven zagen we niet.