Iedereen heeft elke dag te maken met voeding. In juiste mate, in overvloed, in gebreke. Samen of alleen. Voeding beïnvloedt de gehele levensloop, van jong naar oud, tijdens gezondheid en ook tijdens ziekte. Aandacht voor goede voeding is dan ook altijd van belang. Tegelijkertijd is het essentieel om de zorg integraal te benaderen en voeding -of welk onderwerp dan ook- nooit als losstaand onderdeel te beschouwen. Om die reden richten mijn activiteiten, publicaties en lezingen zich op het verbeteren van de integrale aanpak rond gezondheid en ziekte. De zorg is door de jaren heen ondervoed; het is tijd om de zorg te voeden.

Zie